Privatumo politika

Ši privatumo politika reglamentuoja www.kosmonautas.lt kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

www.kosmonautas.lt užklausos formoje, užsakymo formoje nurodydami savo asmens duomenis, pateikdami informaciją prekės pristatymui, Jūs sutinkate, kad kosmonautas.lt šiuos duomenis valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika, tiek ir Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas.

Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

 

Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita svetainės užklausos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  • Apdoroti Jūsų pateiktą užsakymą;
  • Išrašyti finansinius dokumentus ( pvz. Sąskaitas faktūras )
  • Prekių pristatymui įvykdyti
  • Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

Visus asmeninius jūsų duomenis mes renkame per užklausos formas interneto svetainėje, susisiekiant tiesiogiai el.paštu ar telefonu bei Facebook asmeninėmis žinutėmis facebook.com/kosmonautai profilyje.

Pagrindiniai asmenų duomenų tvarkymo principai.

 

Jūsų Užklausą ir su ja susijusius Jūsų duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame Užklausą, pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

 

Visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Pildant užklausos formą internetinėje svetainėje ar suteikiant kontaktinius duomenis el.paštu ar per Facebook platformą, grįžtamojo kontakto iniciavimui, duomenis užsakymo sudarymui, užsakymo apmokėjimui, prekių pristatymui.

Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

 

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, tuo atveju kuomet tai susiję su ginčo sprendimo teisės aktų numatyta tvarka. Jokiais kitais būdais ar atvejais jūsų duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims. Duomenys tretiesiems asmenis perduodami tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Kiek saugūs Jūsų duomenys?

 

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

Slapukai

 

Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą.

Politikos taikymas

 

Politika taikoma išskirtinai kosmonautas.lt visomis formomis; įskaitant interneto svetainės darbą bei duomenų rinkimą, asmenines užklausas kosmonautas.lt prisklausančiais el. pašto adresais ar užklausos formomis, privačioms žinutėms per facebook.com/kosmonautai Facebook profilį.

Politikos galiojimas ir pakeitimai

 

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. lapkričio 1 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje.